”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

19-05-2017 Jummah Irfanuddeen Sharee

12-05-2017 Jummah

05-05-2017 Jummah

59 Ijthima Colour

தூய்மையான எண்ணம்

sleep_icon4அல்லாஹ்வை (மட்டும்) தூய்மையானவர்களாக அவர்கள் வணங்க வேண்டும். அவனுக்கே மார்க்கத்தில் நேர்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். தொழுகையை அவர்கள் பேண வேண்டும். பொருள் வரியை (ஜகாத்தை) அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தவிர, அவர்கள் கட்டளையிடப்படவில்லை. இதுதான் நேரான மார்க்கமாகும். (98:5)

அதன் (குர்பானியின்) இறைச்சியும், அதன் இரத்தமும் அல்லாஹ்வை அடையாது. எனினும், உங்களிடமுள்ள இறையச்சமே அவனை அடையும் (22:37)

(நபியே) நீர் கூறுவீராக! உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது வெளிப்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் அறிவான். (3:29)

கடன் விடயத்தில் பொடுபோக்கு வேண்டாம்

kadan1_2799516f

மௌலவி எம்.டி.எம். ஹிஷாம் (மதனி)

அல்லாஹுதஆலா மனிதர்களைப் படைத்து அவர்களுக்கு மத்தியில் சகோதரத்துவம், உரிமைகள், கடமைகள் என அனைத்தையும் பேணி நடக்குமாறு கட்டளையிட்டுள்ளான். அத்தகைய உரிமைகளில் ஒரு பகுதி அல்லாஹ்வுடன் தொடர்புபட்டதாகவும் மற்றும் ஒரு பகுதி அடியார்களுடன் தொடர்பு பட்டதாகவும் காணப்படுகின்றன.

இவற்றுள் அல்லாஹ்வுடன் தொடர்புபட்ட பகுதியைப் பொருத்தளவில் அது மீறப்படும் போது அவனின் மன்னிப்புக்கு உட்பட்டதாக காணப்படுகின்றது. ஆனால், அடியார்களுடன் தொடர்பு பட்ட பகுதி அவசியம் சம்பந்தப் பட்டவர்களுடன் மன்னிப்புப் பெற்றாக வேண்டியதாக உள்ளது. அதனால் தான் இவ்வகை உரிமை மீறல் தொடர்பாகக் கண்டிப்பான கட்டளைகள் அல்குர்ஆன் மற்றும் அஸ்ஸஷுன்னா நெடுகிலும் பதிவாகியுள்ளன.

அல்லாஹுதஆலா கூறுகின்றான்: ”(விசுவாசிகளே! உங்களிடம் நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட) அமானிதங்களை அவற்றின் சொந்தக்காரர்களிடம் நீங்கள் ஒப்படைத்துவிடுமாறும் மனிதர்களுக்கிடையில் நீங்கள் தீர்புக் கூறினால் (பாரபட்சமின்றி) நீதமாகவே தீர்ப்பளிக்குமாறும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எதனை உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறானோ அது மிக்க நல்லதாகும்.”              (அந்நிஸா:58) Continue reading

28-04-2017 Jummah

1 2 3 51

Email Subscribe

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Twitter Feeds

Salat Times

  Colombo, Srilanka
  Tuesday, 23rd May, 2017
  SalatTime
  Fajr4:38 AM
  Sunrise5:53 AM
  Zuhr12:07 PM
  Asr3:32 PM
  Magrib6:21 PM
  Isha7:36 PM