”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

படிக்கத் தவறாதீர்கள்!

அல்குர்ஆன் சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு வெளியீடு JASM  அமைப்பினால் வெளியிடப்பட்ட சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் தமிழ் தர்ஜூமா வெளியீட்டின் பிரதிகளை நாடு பூராகவும் மேலும்  ACTJ மஸ்ஜிதில் இலவசமாக வழங்கப்படும் காட்சிகள் இவை.  (தனிநபரின் எந்த சொந்த கருத்துக்களையும் உள்ளடக்காமல் குர்ஆன் சுன்னா வழியில் அறிஞர்களின் வழிகாட்டலில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த குர்ஆன் தர்ஜூமாக்களை  வாங்கிப் படிக்க தவறாதீர்கள். மேலும் சிங்கள மொழி பேசும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அன்பளிப்பாக வாங்கிக் கொடுக்கவும்.)

 

Quraan 4
Quraan 3

Quraan 2

Quraan 1

1 2 3 40