”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

ஜூம்ஆ பயான்

தலைப்பு: நன்றி மறவோம்

உரை: அஷ்ஷேக் யூனுஸ் தப்ரீஸ்

திகதி: 12-06-2015

கேள்வி: குறிப்பிட்ட சில தொழுகைகளைக் குறிப்பிட்ட சில மாதங்களில் மட்டும் வழமையாகத் தொழுவது கூடுமா? உதாரணமாக ளுஹாவை முஹர்ரம் மாதத்தில் மட்டும், தஹஜ்ஜத் தொழுகையை ரபீஉல் அவ்வல் மாதத்தில் மட்டும் தொழுவது.

பதில்: நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த அமலைப் பொதுவாகச் செய்தார்களோ அவற்றைப் பொதுவாகவும், குறிப்பாகச் செய்தார்களோ முஸாபஹா-கைலாகு செய்வதைப் பொதுவாக நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளார்கள். அதை நாம் பொதுவாக நடைமுறையில் கடைபிடிக்காமல், குறிப்பாக பெருநாள், ஜூம்ஆ சுப்ஹூ அஸ்ரு தொழுகைகளுக்குப் பின்னால் மட்டும் குறிப்பாகச் செய்து வருவது நபிவழி அல்ல.

இவ்வாறே ளுஹாத் தொழுகையும், தஹஜ்ஜூது தொழுகையும் பொதுவானவையாக நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கும் போது அவற்றைக் குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாதங்களில் மட்டும் வழமையாக குறிப்பாகச் செய்வதும் நபி வழியாகாது.

ஜூம்ஆ 21-08-2015

 தலைப்பு:  நடந்து முடிந்த தேர்தலும் நாமும்.

உரை: அஷ்ஷேக் ஹஸன் பாரிஸ் (மதனி)

1 2 3 35