”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

2015 ஸவ்துல் புர்கான் ரமழான் போட்டி நிகழ்ச்சி கேள்விகள்.

இன்ஷா அல்லாஹ் 2015 ஸவ்துல் புர்கான் ரமழான் போட்டி நிகழ்ச்சி கேள்விகள். எதிர்வரும் 03-08-2015 திங்கள் கிழமையன்று எமது இணையதளத்தில் வெளியடப்படும்.

1 2 3 33