" சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)”

சுயபரிசோதனை

உரை: அஷ்ஷேக் இர்பானுத்தீன் (ஷரஈ)

திகதி: 19 05 2017

இடம்: ACTJ ஜூம்ஆ மஸ்ஜித்

19-05-2017 Jummah Irfanuddeen Sharee

12-05-2017 Jummah

05-05-2017 Jummah

59 Ijthima Colour

1 2 3 51

Email Subscribe

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Twitter Feeds

Salat Times

  Colombo, Srilanka
  Friday, 23rd June, 2017
  SalatTime
  Fajr4:40 AM
  Sunrise5:57 AM
  Zuhr12:13 PM
  Asr3:40 PM
  Magrib6:29 PM
  Isha7:45 PM