”சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும். (அல்குர்ஆன் 17:81)

24-04-2017-(4-28)

23-04-2017-(4-27)

22-04-2017-(4-22)

21-04-2017 (3-9)

20-04-2017

Jummah 14-04-2017

1 2 3 50

Email Subscribe

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Twitter Feeds

Salat Times

  Colombo, Srilanka
  Wednesday, 26th April, 2017
  SalatTime
  Fajr4:47 AM
  Sunrise5:58 AM
  Zuhr12:08 PM
  Asr3:23 PM
  Magrib6:19 PM
  Isha7:30 PM